Google Adwords Gösterim Payı Nedir, Nasıl Kullanılır?

0
728

Google Adwords Gösterim Payı Nedir, Nasıl Kullanılır?
Pek çok reklam veren Google’da reklamlarının neden gösterilmediğini merak ediyor. Görünürde her şey doğru yapılıyor. Anahtar kelimeler giriliyor, reklamlar hazırlanıyor, teklifler veriliyor fakat reklamlar istediğiniz oranda gösterilmiyor. Gösterim Payı burada devreye giriyor!

Gösterim Payı raporu, özetle, gösterimin ne kadarını elde ettiğinizi belirten metriktir.

Belirlediğiniz zaman, yer gibi hedeflerde alabileceğiniz gösterimi bu rapor sayesinde görebilirsiniz.

Gösterim Payı raporu aynı zamanda bütçe belirlemeniz için de size yol gösterecektir.

Gösterim Payı Metriği Sütuna Nasıl Eklenir?

Google Adwords Gösterim Payı

  1. “Sütunlara” tıklayın
  2. Sol taraftaki metrikler alanından Rekabet Ölçümlerini seçin
  3. Arama Ağı Gösterim Payı sütununu ekleyin. (Örnek arama ağı reklamları için verilmiştir.)

Arama Ağı Gösterim Payı sütunu, genel olarak potansiyel gösterimlerin yüzdesel olarak kaçını elde ettiğinizi gösterir.

Gösterim Payını Nasıl Kullanabilirsiniz?

Google Adwords Gösterim Payı

Yönettiğimiz bir Adwords hesabının reklam gruplarından birinin ekran görüntüsünü incelemeniz için paylaşıyorum.

Yukarıdaki tabloda son 30 günlük dönemde potansiyel gösterimlerin ancak %67‘sini aldığımızı görebilirsiniz.

Böyle bir tabloda basitçe teklifleri, bütçeyi yükseltebiliriz. Bunun nedeni reklam harcamasının elde edilen ciroya oranın (ROAS – Return of Ad Spend) oldukça yüksek olması.

Bu reklam grubu için ROAS 21’den biraz fazla. Yani, her 1 liralık reklam harcaması için 21 TL kazanç elde ediyoruz.

*ROI (Yatırım Getirisi) ile ROAS arasındaki fark; ROAS hesaplanırken maliyet elde edilen gelirden çıkartılmaz.

ROAS Nasıl Hesaplanır? 

ROAS Formülü

ROAS = 7.610 TL / 356 TL

ROAS = 21,38

ROI Nasıl Hesaplanır?

ROI Formülü

ROI = (7.610 TL – 356 TL) / 356 TL

ROI = 20.38

Net Yatırım Getirisini (ne ROI) hesaplamak için ürün maliyetlerini ya da kar marjını bilmek gerekiyor.

En iyisi konuyu fazla dağıtmayayım…

Farklı bir örnekle devam edecek olursak:

Adwords Gösterim Payı

Yukarıdaki farklı bir reklam grubunda ise tablonun sonundaki anahtar kelime dönüşüm getirmediği halde hem maliyet olarak hem de yüksek gösterim payı ile reklam grubuna zarar veriyor. Bu anahtar kelimeyi durdurarak daha iyi performans gösteren anahtar kelimelere daha fazla fırsat verebiliriz.

Sanırım bu nokta Fırsat Maliyeti teriminden bahsetmek gerekir.

Wikipedia‘ya erişim yasaklı olmasaydı detaylı bilgi için direkt yönlendirebilirdim ama en iyisi tanımı bu sayfaya taşımak!

Fırsat maliyeti, herhangi bir malın üretimini bir birim artırmak için başka bir maldan vazgeçilmesi, feragatta bulunulması gereken mal ve/veya kazanç miktarıdır. Başka bir deyişle iktisadi bir seçim yapılırken vazgeçilmek zorunda kalınan ikinci en iyi alternatiftir.

Fırsat maliyeti açısından farklı bir hesapta ikinci anahtar kelimeyi durdurmak da akıllıca bir seçim olabilirdi fakat sepet ortalamasının yüksek olduğu bu hesapta şimdilik aktif bıraktık ve izlemeye aldık.

Buraya kadar okuduysanız profesyonel bir ipucunu hakkettiniz demektir. 

Dikkat ettiyseniz birinci sıradaki anahtar kelimenin dönüşüm oranı diğer anahtar kelimenin neredeyse 3 katı.

Bunun gibi yüksek performans gösteren anahtar kelimelere özel ilgili göstermek istersiniz. Bu nedenle sadece bu anahtar kelimenin olduğu TKRG açılabilir.

TKRG’nin ingilizcesi SKAG yani Single Keyword Ad Group. Ben ise bunu Türkçe’ye Tek Kelimelik Reklam Grubu olarak çevirdim

Tek Kelimelik Reklam Grubu – TKRG; yukarıdaki gibi iyi performanslı anahtar kelimeden farklı bir reklam grubu oluşturmak anlamına geliyor. Tek bir anahtar kelimenin bulunduğu reklam grubunu daha iyi takip edebilir, gerekirse farklı bir kampanya ile özel bir bütçe ayırabiliriz.

Gösterim Payının Farklı Kullanım Alanları

Gösterim payını kampanya, reklam grubu ve anahtar kelime düzeyinde takip edebilirsiniz.

Anahtar kelime performansını değerlendirmenin dışında; 

  • Reklam bütçesi belirlemede
  • Olası fırsatların analizinde – Elde edilebilecek potansiyel dönüşümler, ciro vs.
  • Mevcut bütçenin doğru kullanımında kullanılabilir. 

Rekabet Ölçümleri altında yer alan diğer gösterim payı metrikleri olan Tam Eşleşme Gösterim Payı, Kaybedilen Gösterim Payı Bütçe – Sırlama vs. gibi metrikleri ise farklı bir yazıya bırakalım.

Sürekli tekrarladığım gibi Google Adwords ölçülebilir bir platform ve verileri ne kadar iyi okuyup gerekli optimizasyonları yaparsanız rekabette o kadar avantaj sahibi olursunuz.