KPI Nedir?

0
1255

Anahtar iş hedeflerine karşı performansınızı ölçün

Anahtar Performans Göstergesi (KPI) bir şirketin temel iş hedeflerine ulaşmasında ne kadar etkin olduğunu gösteren ölçülebilir bir değerdir. Organizasyonlar KPI’ları hedeflerine ulaşmakta ne kadar başarılı olduklarını değerlendirmek için birden fazla seviyede kullanırlar. Yüksek seviyeli KPI’lar, firmanın genel performansına odaklanırken, düşük seviyeli KPI’lar satış, pazarlama ya da çağrı merkezi departmanlarındaki süreçlere odaklanırlar.

KPI’ı Etkili Kılan Nedir?

KPI yalnızca ilham aldığı eylem kadar değerli olabilir. Sıklıkla organizasyonlar piyasada tanınmış KPI’lara körü körüne bağlanırlar, ve sonra da neden bu KPI’nın işlerindeki başarıları ve herhangi bir pozitif değişimi etkilemediği hakkında meraka düşerler. KPI’nin en önemli ama gözden kaçan yönlerinden birisi de, bir iletişim şekli olduğudur. Bu nedenle herhangi başka bir iletişim şekli ile en iyi pratiklere ve kurallara uyarlar. Kısa, öz, açık ve konuyla ilgili bilgiler her zaman daha iyi özümsenir ve eyleme dökülür. KPI’ları formüle etmek için bir strateji geliştirilmesi açısından, takımınız temeller ile başlamalıdır ve organizasyonunuzun hedeflerini, onlara nasıl ulaşmayı planladığınızı ve bu bilginin neyi etkileyeceğini anlamaya çalışmalıdır. Bu durum analistlerden, bölüm başkanları ve yöneticilerden geri bildirim almayı içeren tekrarlayıcı bir süreç olmalıdır. Bu gerçeği bulma misyonu ilerledikçe, iş süreçleri KPI ile ölçülecek ve kiminle bu bilginin paylaşılması gerektiğini gösteren daha iyi bir anlayış ortaya çıkacaktır.

KPI’larınız hakkında AKILLI olmak

KPI’nın alakasını anlamanın bir yolu onu kullanmaktır. Harfler genellikle şunları simgelerler; özel, ölçülebilir, ulaşılabilir, uygun, zamana bağlı. Diğer bir deyişle:

  • Hedefiniz özel mi?
  • Amacınıza doğru giden süreci ölçebilir misiniz ?
  • Hedef gerçekten ulaşılabilir mi?
  • Hedefiniz, kuruluşunuza ne kadar uygun?
  • Bu hedefe ulaşmaktaki zaman aralığınız nedir?

AKILLILIK kriterleri, değerlendirmek ve tekrar değerlendirmek kelimelerinin eklenmesi ile DAHA AKILLI OLMAK olarak genişletilebilir. Bu adımlar sürekli KPI’larınızı ve işinizle olan alakasını değerlendirmeyi sağlayacağı için son derece önemlidir. Örneğin, cari yıl için gelir hedefinizi aştıysanız; hedefinizi çok mu düşük tuttuğunuzu ya da başka bir sebepten mi bu durumun ortaya çıktığını iyi incelemelisiniz.

Aziz dostum Peter‘ın dediği gibi “Ölçemediğiniz şeyi, yönetmek mümkün değildir.”