Pazarlama ve Sosyal Medya Gurusundan

0
612

11 Pazarlama ve Sosyal Medya Gurusundan 11 Özlü Söz

1 – “Increasingly, mass markering turns into mass of niches”

“Gittikçe artan bir şekilde, kitlesel pazarlama, nişlerin kitlesine dönüyor.” Chris Anderson Wired Dergisi Editörü. Chris Anderson her zaman favorimdir.

 

2-”Permission marketing is the privilege (not the right) of delivering anticipated, personal and relevant messages to people who actually want to get them.”

“İzinli pazarlama, mesaj almak isteyen insanlara beklenen, kişisel ve alakalı mesaj verme ayrıcalığıdır.(Hakkı değil)” Seth Godin – İzinli Pazarlama kitabı yazarı

 

3- “If you have more money than brains, you should focus on outbound marketing, if you have more brains than money, you should focus on inbound marketing”

Eğer beyninizden çok paranız varsa, proaktif dış pazarlamayı, eğer paranızdan çok beyniniz varsa reaktif iç pazarlamayı hedefleyin. Guy Kawasaki –  Apple Kurucu Ekip Üyesi, Alltop Kurucusu. Guy Kawasaki twitter hesabında günde yüzlerce twit atıyor, inanılmaz. Kesin birilerini tutmuş.

 

4- “You can’t just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new.”

Müşterilerinize ne istediklerini sorup, bunları onlara vermeye çalışamazsınız. Bunu ürettiğiniz anda yeni bir şey isteyeceklerdir.

Steve Jobs – Apple’ın Kurucusu

 

5- “Attention economy is not growing, which means we have to grab the attention that someone else has today”

“Dikkat ekonomisi büyümüyor(müşterilerin şirketlerin pazarlama mesajlarına gösterdikleri), bu da demek oluyor ki başkasının aldığı dikkati üzerimize çekmemiz gerekiyor.” Brent Leary – CRM Essentials Kurucu Ortağı

 

6-”Increasingly, search is our mechanism for how we understand ourselves, our world and our place in it.”

“Artan bir şekilde internette arama yapmak, kendimizi, dünyayı ve oradaki yerimizi anlamanın bir mekanizması.” John Battelle, Federated Media Publishinh Kurucusu

 

7- “Word of mouth marketing has always been important. Today, its more important than ever because of the power of internet.”

“Ağızdan ağıza pazarlama her zaman önemliydi. Bugün, internetin varlığı ile çok daha önemli.” Joe Pulizzi & Newt Barret Get Content Get Customers Kitabı Yazarları

 

8-”Smartphones are reinventing the connection between companies and their customers”

“Akıllı telefonlar şirketler ve müşterileri arasındaki ilişkiyi yeniden icad ediyor.”

Rich Miner, Ortak, Google Ventures, Android Kurucu Ortağı

 

9- “Understand the key factors in the math behind viral marketing, and use those to figure out what it takes to get viral growth”

“Viral pazarlamanın arkasındaki önemli faktörlerin matematiğini anlayın ve viral anlamda büyümek için bunları kullanın.” David Skok, Ortak, Matrix Partners

 

10- “Holding back technology to preserve broken business models is like allowing blacksmiths to veto the internal combusition engine in order to protect their horseshoes.”

“Teknolojijyi geri tutmak, at nallarını korumak için içten yanmalı motorlara isyan eden demir ustalarının yaptığı gibi işlemeyen iş modellerini korumaya benziyor.” Don Tapscott & Anthony Williams, Wikinomics’in Yazarları

 

11-”Authenticity, honesty, and personal voice underlie much of what’s successful on the Web”

“Özgünlük, dürüstlük ve kişisel bir ses Web’te başarılı olmanın temel şartıdır.” Rick Levine, Cluetrain Manifesto Yazarı.